sydamerikaviner.com

Lägsta ålder för inköp av vin i Sverige är 20 år.

Vin, mat och kultur i Sydamerika
Alberto Fernández är Argentinas president sedan den 10 december 2019. Han vann knappt andra omgången av presidentvalet över föregående president Mauricio Macri. Fernández som företräderden traditionella delen av Peronistpartiet lyckades vinna det inledande primärvalet den 11 augusti 2019 genom överenskommelse med Cristina Fernández de Kirchner (tidigare president 2007 - 2015) och företrädare för diverse andra peronistiska grupper (Sergio Massa, m fl). Cristina Fernández de Kirchner utsågs till vicepresident och därmed kom vänsterperonisterna tillbaka vid makten. Alberto F. är född 1959 i Buenos Aires och tillhör peronistpartiet sedan 1983. Hans mor var syster till Juán Peróns personlige fotograf. Efter studier i juridik utexaminerades han från Buenos Aires Universitet år 1983 och blev efter en snabb karriär professor i straffrätt där. I statsförvaltningen startade han som biträdande direktör för juridiska frågor i Ekonomiministeriet och utnämndes av den nytillträdde presidenten Carlos Menem till nationell chef för Försäkringskassorna. I president Nestor Kirchners regering blev han utnämnd till chef för Ministerrådet genom påtryckningar från guvernören i provinsen Buenos Aires, Eduardo Duhalde, som under en kortare tid fungerade som president efter Argentinas statskonkurs år 2001. När Nestor Kirchner 2007 efterträddes som president av sin hustru Cristina behöll Alberto Fernándes sin befattning som chef för Ministerrådet fram till år 2008, den längsta tid som någon innehaft detta ämbete i Argentinas historia. I fortsättningen ägnade han sig uteslutande åt peronistpartiet fram till presidentvalet 2019. Han var ordförande i partiet för staden Buenos Aires fram till presidentvalskampanjen 2011 då han först sökte nominering som kandidat för partiet i tävlan mot den sittande presidenten Cristina Fernández. Hon företrädde en utbrytargrupp inom peronismen, poulärt kallad “kirchnerismen”. I slutändan avstod han dock sin kandidatur till förmån för Cristina F. Vid nästa presidentval år 2015 var han kampanjledare för kandidaten Sergio Massa. Som president är Alberto F:s största utmaningar att minska fattigdomen, förbättra ekonomi och sänka landets stora skuldsättning, bl a till FMI.    45 milj. inv.2,777 milj. km2 ARGENTINA CHILE Sebastián Piñera är Chiles president sedan den 11 mars 2018. Han hade då redan tidigare varit Chiles president under perioden 2010 - 2014 och kunde enligt landets konstitution inte ställa upp för omval direkt efter sin första period. Han föddes i Santiago den 1 december 1949 och var en av Chiles mest framgångsrika och förmögna affärsmän när han blev president år 2010. Han efterträdde då Michelle Bachelet, som sedan 2006 varit Chiles första kvinnliga president. Hon efterträdde i sin tur Piñera som president år 2014. Under båda sina presidentvalskampanjer representerade Piñera det neoliberala högerpartiet Renovación Nacional (RN), med stöd av det mer konservativa högerpartiet Unon Demócrata Independiente (UDI), som under hela militärregimen 1973 - 1989 var anhängare av diktatorn Augusto Pinochet. Genom sin seger i valet år 2010 blev Piñera den förste högerkandidat att vinna ett fritt presidentval i Chile sedan 1958. Piñera har en ekonomexamen från Katolska Universitetet i Chile, samt magister- och doktorsexamen i ämnet från Harvard i USA. Hans framgångar som affärsman och investerare har varit stora och inför den första presidentperioden beräknades han tillhöra de tre rikaste personerna i Chile, med en nettoförmögenhet på över 1 miljard US-dollar. Grunden till hans rikedom lades i slutet av 1970-talet, då han var en av dem som introducerade kreditkort i Chile. Han kunde därmed skapa ett av de tre största nationella TV-bolagen (Chilevision) och köpa betydande andelar av det statliga flygbolaget LAN. Där blev han senare majoritetsägare, liksom i flera av de största industriföretagen i landet. Efter tillträdet som president sålde han delar av sin förmögenhet och förde över andra i s k fideikomiss, varigenom han avstod från direkt ekonomiskt inflytande. Piñeras presidentperiod präglades av ekonomisk tillväxt, minskad arbetslöshet och omfattande studentprotester mot främst en delvis privatisering av undervisningsväsendet. Två veckor innan hans tillträde år 2010 drabbades Chile av en mycket stor jordbävning. Återuppbyggnaden av denna präglade nästan hela ämbetsperioden. Piñera vann stor popularitet i Chile och internationellt efter den dramatiska och lyckade rädddningen av 33 gruvarbetare som varit instängda under 69 dagar på 700 meters djup. I presidentvalet den 19 november 2017, då Bachelet inte fick ställa upp, fick Piñera 37 % av rösterna mot 23 % för Alejandro Guillier, mittenkoalitionens kandidat och en populär TV-kommentator, tätt följd av vänsterkandidaten Beatríz Sánchez. Eftersom ingen av kandidaterna fick 50 % av rösterna hölls en andra valomgång den 17 december 2017. Det förväntades allmänt att Guillier skulle vinna eftersom han tillsammans med Sánchez fått avsevärt fler röster än den liberale högerkandidaten Piñera i första omgången. Piñera vann dock med 55 % av de avgivna rösterna.  17,5 milj. inv.0,756 milj. km2
URUGUAY
Luís Lacalle Pou segrade med 1,5 % i den andra omgången av presidentvalet i Uruguay den 24 november 2019. Han tillträdde som landets president den 1 mars 2020.  Han företrädde i valet det högerliberala Nationalpartiet (Partido Nacional, tidigare kallat Blanco) och besegrade därmed för första gången på 15 år presidenter från vänsterkoalitionen Frente Amplio (Breda Fronten), närmast Tabaré Vázquez för andra gången och däremellan  José “Pepe” Mújica. Den nye presidenten är född i Montevideo den 11 augusti 1973 och har tre barn tillsammans med hustrun Lorena Ponce de León. Han har examen som jurist från Universidad Católica de Uruguay (år 1998) och är son till Luís Alberto Lacalle, Uruguays president 1990 - 1995. Hans fritidsintressen uppges vara surfing och vildsvinsjakt. Under åren 2011 - 2012 var Luís Lacalle Pou orförande i Uruguays Deputeradekammare och efter förlust mot Tabaré Vázquez i presidentvalet 2014 blev han Senator i landets Kongress fram till 2019. Som nybliven president deklarerade Lacalle Pou att inriktningen av landets politik skulle förändras genomgripande inom områdena säkerhet, utbildning, ekonomi och statsför- valtning. Han presenterade ett utkast till ”Lag om brådskande övervägande” (Ley de Urgente Consideración, LUC) som skulle läggas fram för Kongressen redan den 9 mars. I princip skall lagen innehålla förslag om kraftigt förbättrad medborgarsäkerhet, förslag till liberalisering av ekonomin och en utbildningsreform. Det sistnämnda förslaget väntas möta kraftigt motstånd från fackligt håll. Flera fackföreningar inom utbildningsområdet har redan utlyst en strejk till den 12 mars 2020. Det bör påpekas att Partido Nacional, som presidenten tillhör, inte har egen majoritet vare sig i Kongressens Senat eller Deputeradekammare och därför blir beroende av stöd i alla frågor från åtminstone några av de andra partierna i regeringskoalitionen. Den utrikespolitiska inriktningen har redan aviserats av den nya regeringen, genom att ingen av presidenterna för Kuba, Nicaragua eller Venezuela bjöds in till Lacalle Pous installation, med motiveringen att de inte företrädde fullständiga demokratier.
3,5 milj. inv. 0,176 milj. km2
PERU Martín Vizcarra är född 1963 och tillträdde som president den 23 mars 2018, då hans företrädare Pedro Pablo Kuczynski avsattes av Kongressen, anklagad för korruption. Även en annan av Perus senaste presidenter, Alberto Fujimori, hade avsatts för korruption och dömdes år 2009 till 25 års fängelse. Vizcarra var vid tillträdandet Perus vicepresident och tjänstgjorde som ambassadör i Kanada. Efter Kongressens beslut att avsätta Kuczynski flögs han direkt till huvudstaden Lima för att avlägga eden som landets president. När Kuczynski valts till president i juli 2016 som ledare för partiet PPK (som är hans initialer), utsåg han Vizcarra till transportminister. Redan i maj 2017 blev Vizcarra avsatt efter en förtroendeomröstning i Kongressen och blev då utsedd till ambassadör i Kanada. Vizcarras familj kom från regionen Moquegua i södra Peru, nära gränsen till Chile, där hans far var borgmästare i huvudstaden. Vid Martíns födelse flyttade de till Lima för att sonen skulle få behandling för ett medfött svårt andningsproblem. Han utbildade sig så småningom till ingenjör i Lima och började engagera sig politiskt i hemregion Moquegua. Där blev han år 2008 vald till guvernör. Inte helt oväntat deklarerade han efter sitt tillträde som president att han skulle ägna sin regeringsperiod åt att bekämpa korruptionen i landet.  30 milj. inv.1,285 milj. km2 BOLIVIA Evo Morales är avsatt som president i avvaktan på nyval den 5 maj 2020. Han befiner sig f. n. som politisk flykting i Argentina. Han tillträdde som Bolivias president första gången i januari 2006 och har därefter blivit omvald två gånger i följd (senast 2014). I det första valet fick han 53,7 % av rösterna och blev den förste indianske presidenten i Bolivia, som då hade 62 % indianbefolkning. I februari 2016 förlorade Morales en folkomröstning om att få ställa upp i presidentvalet 2019 för fjärde gången. I alla presidentvalskampanjer har han representerat socialistpartiet MAS (Movimiento al Socialismo), som han själv bildat 1998. Född 1959 i den andinska Oruro-provinsen av föräldrar som tillhörde folkgruppen Aymara, flyttade han efter avslutad skolgång och militärtjänstgöring med familjen till den östra, tropiska delen av Bolivia. Där odlade de liksom många andra småbönder ris, frukt och coca. Bladen av cocabusken har i tusentals år använts av urbefolkningen vid rituella ceremonier och som medicinalväxt för att tåla livet på hög höjd i Anderna. Den unge Evo Morales engagerade sig successivt alltmer i cocaodlarnas organisationer och fick snart en ledande roll i deras kamp mot USA:s överenskommelser med flera presidenter om massiv förstörelse av indianernas coca-odlingar. På Morales initiativ övergick man från väpnat motstånd till politisk aktivitet. Genom att gå samman med andra fackliga organisationer och politiska partier på vänsterkanten lyckades man vinna ursprungsbefolkningens sympatier, vilket ledde till att Morales så småningom valdes till president. Under hans regeringstid har landets ekonomi och levnadsförhållandena för de mest utsatta delarna av befolkningen förbättrats kraftigt. Förlusten i folkomröstningen år 2016 berodde emellertid främst på att Morales, liksom flera andra sydamerikanska presidenter, anklagades för korruption. Kort före omröstningen avslöjades att han 2007 haft en relation till en kvinna som blivit representant i Bolivia för ett kinesiskt företag som vunnit stora statliga upphandlingar. Han förnekade först detta, trots att de hade en son tillsammans, men hävdade senare att det inte haft någon betydelse för de kinesiska affärerna.  Trots motstånd från oppositionen anullerade Konstitutionsdomstolen folkomröstningens resultat i november 2017 och beslöt att Evo Morales fick ställa upp som kandidat för fjärde gången i följd i presidentvalen 2019. Han vann detta mycket knappt och efter anklagelser om valfusk fördrevs han ur landet. 11 milj. inv. 1,1 milj. km2
Avsatt t.v.